Паспортни такси
Нотариални

Паспортни услуги

Цена (в $)

13

Изваждане на български задграничен паспорт (вкл. формуляри, попълване, снимки и нотаризация - всичко на едно място), срок на изваждане - около 30 календарни дни.

200,00

13а

За лица с адресна регистрация извън София и околностите добавете

2 х пътни

13б

За експресна услуга (до 2 седмици) добавете

+100,00

13в

За деца до 14г. добавете

+7,00

13г

За деца между 14г. и 18г. добавете

+20,00

13д

За лица над 58г. извадете

-13,00

13е

За лица над 70г. извадете

-20,00

13ж

Лична карта (заместител на зелените "паспорти"), извадена заедно с паспорта добавете

+15,00

13з

Лична карта извадена при наличен нов паспорт (отделна поръчка) до 8 месеца

45,00

13и

Лична карта извадена при наличен нов паспорт (отделна поръчка) до 30 календарни дни

155,00

13й

При загубен настоящ документ за самоличност, добавете сумата на глобата (ако наложат такава)

0 до 75,00

13к

За лица подаващи от други градове (не лично в офиса ни) добавете - изисква предплащане на таксите към датата на телефонното интервю.

+10,00

13л

Шофьорска книжка / регистрационен талон

+20,00

13м

За родените/регистрираните в общини извън София и околностите добавете

1 х пътни

16б

Потвърждаване на българско гражданство - когато се прави с изваждането на нов паспорт

+25,00

16в

За родените/регистрираните в общини извън София и околностите добавете

+10,00 +
1 х пътни

17

Пътни: реалните разходи - по касовите бележки за бензина или автобусните билети.

 
 

Всички цени са в щатски долари и подлежат на промяна без предизвестие

 

Нотариални и легализации

Цена (в $)

1

Нотариална заверка, за всеки подпис

8,00

2

Изготвяне на обикновени покана, пълномощно, декларация, заверено копие, на страница

12,00

3

Попълване или консултация при попълване на формуляр (административен, имиграционен), до 4 стр. (инструкции/упътвания за попълване до 4 страници не се броят)

15,00

За всяка допълнителна страница след четвъртата

12,00

4

Попълване или консултация при попълване на усложнен формуляр (административен, имиграционен), до 4 стр. (инструкции/упътвания за попълване до 4 страници не се броят)

25,00

За всяка допълнителна страница след четвъртата

18,00

5

Изготвяне на усложнени покана, пълномощно, декларация, на страница

20,00

10

Куриерски такси до точки в континенталните 48 щата на САЩ, във всяка посока (за Хаваи и Аляска добавете 12,00) - на пратка

13,00

10a

Куриерски такси с DHL Ground до точки в Калифорния, Аризона и Невада.

7,00

11

Куриерски такси за документи до България с DHL (всички по-големи градове за 2-3 дни) - на пратка

70,00

11а

Куриерски такси за документи до България с DHL - групаж с други документи (до София 2-3 дни, до всички по-големи градове за 4-5 дни) - на пратка

25,00

12

Заверка на щата Калифорния на официален документ или нотариално заверен такъв, за да има правна сила в България:

 

вид документ

Официално издаден

нотариално заверен

куриерски

на документ

куриерски

на документ

 

обикновена поръчка (2-3 седмици)

30,00

20,00

30,00

20,00

бърза поръчка (2-3 дни)

30,00

30,00

35,00

40,00

експресна поръчка (24 часа)

55,00

35,00

95,00

45,00

12а

Изваждане на заверено копие на официален документ (акт за раждане, брак, смъртен акт и др.): според институцията - издател

Позвънете

Преводи на документи

Цена (в $)

6

Превод - обикновен, в срок до 14 календарни дни, на страница

25,00

Превод - обикновен, в срок до 3 календарни дни, на страница

35,00

Превод - обикновен, в срок до 24 часа, на страница

50,00

Всяка страница след 4 - 40% допълнително; при оригинали над 6 страници препоръчваме да позвъните и да проверите в какъв срок може да бъде изпълнена поръчката Ви.

+40%

7

Превод - усложнен, в срок до 14 календарни дни, на страница

30,00

Превод - усложнен, в срок до 3 календарни дни, на страница

48,00

Превод - усложнен, в срок до 24 часа, на страница

65,00

Всяка страница след 4 - 40% допълнително; при оригинали над 4 страници препоръчваме да позвъните и да проверите в какъв срок може да бъде изпълнена поръчката Ви.

+40%

8

Превод - специален, в срок до 21 календарни дни, на страница

35,00

Превод - специален, в срок до 7 календарни дни, на страница

52,00

Превод - специален, в срок до 3 календарни дни, на страница

80,00

Всяка страница след 3 - 50% допълнително; при оригинали над 3 страници препоръчваме да позвъните и да проверите в какъв срок може да бъде изпълнена поръчката Ви.

Видове преводи: в повечето случаи видовете оригинали за превод са както са изброени по-долу, но крайната преценка за класификацията на материала винаги е на преводача, и ще Ви бъде съобщена преди да започнем работата.  За материали над 6 страници: ще са ни необходими 1 до 2 работни дни, за да Ви дадем класификация, като при предаване на оригиналите заплащате по 3,00 на страница. Ако в последствие решите да направите превода си при нас, тези пари ще Ви бъдат приспаднати от дължимата сума. При заверка на преведени документи се таксува допълнително 10,00 на документ от посолството в гр. Вашингтон. Нотариалните  и куриерските разходи до там се заплащат отделно - вж. т. 1

Обикновен оригинал: Актове за раждане и брак, извлечения от общински архиви, служебни бележки, уверения, трудови книжки, дипломи за основно и средно образование, и други

Усложнен оригинал: Смъртни актове, разводи по взаимно съгласие, дипломи за висше и средно-специално образование, обикновени медицински уверения и епикризи и други

Специален оригинал: Смъртни актове със значителна употреба на специализирана медицинска терминология, разводи не по взаимно съгласие, дипломи за някои видове (специално медицинско и юридическо) висше, полувисше и средно-специално образование, усложнени медицински документи, епикризи и всички останали медицински и юридически документи, или други документи, съдържащи такива термини, или такива съдържащи тясно специализирана индустриална терминология, без значение за коя индустрия става дума.

+50%

9

Заверка на превод в Генералното консулство на Р. България, на страница (без куриерските)

8,00

10

Куриерски такси до точки в континенталните 48 щата на САЩ, във всяка посока (за Хаваи и Аляска добавете 12,00). От и до Генералното Консулство на Р. България - една такса и за двете посоки.

13,00

11

Куриерски такси с DHL Ground до точки в Калифорния, Аризона и Невада.

7,00

Нотариални
Loading ...

Copyright ©, 1997-2002 Bulgaria Express, Inc. All rights reserved.
For questions or comments about this page, please email to:
WebMaster
Last updated:
October 28, 2011